søndag 13. februar 2011

Header

Vi har lært oss å lage header og vi har lært en ny funksjon som gjør at vi kan bruke to bilder som glir litt inn i hverandre. Når vi skal lage header må vi gikk jeg på file à new og vi stiler inn hvor mange pixels det skal være og da blir det et kvitt ark som vi drar de to bildene vi har valgt inn på arket. Viss vi vil lage de mindre trykker vi på Edit à Transform à scale og holder inne skift for å ikke få det skeivt. Så for å få bildene til å komme litt igjennom hverandre trykker vi først på den knappen som det er en sirkel inni en firkant som er der med bakgrunnen på høyre side. Og så på venstre side trykker vi på Gradient Tool og så drar vi litt over bildet med den. Helt oppe er det forskjellige verktøy vi kan trykke på for å prøve ut hva vi liker best.

 Her er et bilde jeg har laget med denne funksjonen:Russene har hatt utkledningsuke denna uka og vi skulle ta et bilde. Temaet denne dagen var gammel/baby.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar